Oprema u stočarstvu i njegu životinja.

Noževi Dick, sav Asortiman Haupner & Herberholza i DeLavala

Put do zdravog i čistog mlijeka uz Konta d.o.o.!

 

Kontakt

Vukovarska 8 - 33523 Čađavica 099 / 411 - 8579 Ponedjeljak - Petak, 7:30h - 15:30h Pošaljite nam email
a

Reference

Rotoizmuzišta

 • Domačinović d.o.o, Bošnjaci
 • B.I.J.A.F d.o.o, Vuka
 • FMK Mala Branjevina, Vuka
 • Krndija d.o.o, Krndija
 • Osilovac d.o.o, Feričanci
 • Faval d.o.o, Karlovac Feričanački
 • Jakobovac d.o.o, Sotin
 • Osatina d.o.o, Semeljci
 • Klisa d.o.o, Klisa
 • Bik. d.o.o, Čazma
 • Bovis poljoprivreda d.o.o

Roboti za mužnju

 • Robot VMS Classic:
  • Farma Arsenić  Kozarska Dubica (BIH)
  • Farma Usorac Ilova (BIH)
  • Farma Fučec Ivanovec (HR)

   

  Robot V300:

  • Farma Brlić Kapela Dvor (HR)
  • Farma Arsenić Kozarska Dubica (BIH)
  • Farma Škundrić Prijedor (BIH) 2 komada

Samson Agro

 • Satnica Milk d.o.o, Samson SP15
 • Dreta Višnja, Stara Ploščica, Samson SP15

Agroliner Kroger

 • Grube d.o.o Agroliner TAW 20

Izmuzišta, mlijekovodi i štalska oprema

 • Agrobovis d.o.o, Ivanovaci
 • Poljop.gosp. Tokić, Široko polje
 • PZ Negoslavci, Negoslavci
 • Vigens d.o.o, Petrčane
 • P.G. Rastina, Kuševac
 • FMK Orlovnjak,
 • Điđo obrt u poljoprivredi,
 • Lactis d.o.o, Budrovci
 • Abramović Josip, Gornja Garešnica
 • Bilić Zvonko, Piškorevci
 • Bobek PG, Pleternica
 • Brlić Dražen, Lukač
 • Brlić Zlatko , Lukač
 • Culak Jadranka, Poljana
 • Dalibor Frantal, Gornja Raščenica
 • Držaj Ivan, Kovačevac
 • Farma Oštri vrh Bičanić, Oštri Vrh
 • Ferdinand Tonc, Četekovac
 • Fučec Josip, Ivanovac
 • Gotstein, Grubišno polje
 • Grlica Mario, Otrovanec
 • Jelav J d.o.o, Turanovac
 • Kadić Mirko, Gundinci
 • Landia d..o.o, Tordinci
 • Litrić Zvonimir, Lipovac
 • Mađeruh Mirko, Mali Zdenci
 • Majcani poljop.proiz., Buzet
 • Majetić Danijela, Jakšić
 • Mihaljević Marko, Ivanovo
 • O.G. Sim, Poljana
 • OPG Majcen Hrvoje, Sisak
 • OPG Njari Jozo, Sopje
 • OPG Štefović Mirko, Turanovac
 • Orbanić Silvano, Kaščargani
 • P.O. Stupovača, Stupovača
 • Poljop. Gosp.Rozman, Karlovac
 • Poljop.gos.Sabo Vlado, Donja Rašenica
 • Palavra d.o.o, Požega
 • Poljop.gosp. Vranović, Gardinovec
 • Poljop.gosp.Fajman, Šušnjevica
 • Poljop.obrt Majetić Dario, Jakšić
 • Poljop.obrt Spahić , Brestača
 • Ružić Zdravko, Kapinci
 • Sabolović Damir, Ciglana
 • Sačer Ivanka, Imbriovac
 • Satnica milk, Đakovačka Satnica
 • Stojanović Franjo, Babina Greda
 • Stojanović Ivo, Babina Greda
 • Šambarek Damir, Kelemen
 • Vid Rončević, Đakovački Selci
 • Vinković Dinko, Brestovac
 • Zalabak Libuška, Gornja Rašenica
 • Strišković Josip, Črnkovci
 • OPG Kovačević Milivoj, Mursko Središće
 • Palavra d.o.o, Požega

Veterinarski instrumentarij i pomagala za uzgoj stoke

 • Phoenix Farmacija d.d
 • Medika d.d
 • Instruvet d.o.o
 • Žito d.o.o-Veledrogerija
 • Veterinarska Ambulanta VET-centar
 • Veterinarska ambulanta Mali Zdenci
 • Veterinarska ambulanta Faltus
 • Veterinarska ambulanta Korenica
 • Veterinarska ambulanta Glina
 • Veterinarski zavod Split
 • Veterinarska ambulanta Klanjac
 • Veterinarska ambulanta Pula
 • Veterinarska ambulanta Poreč
 • Veterinarska ambulanta TIN
 • Veterinarska ambulanta Ogulin
 • Veterinarska ambulanta Gundinci
 • Veterinarska ambulanta Unuterajner
 • Veterinarska stanica Gospić
 • Veterinarska stanica Karlovac
 • Veterinarska stanica Novska
 • Veterinarska stanica Koprivnica
 • Veterinarska stanica Nova Gradiška
 • Veterinarska stanica Veterina
 • Veterinarska stanica Mihael
 • Veterinarska stanica Našice
 • Veterinarska stanica Petrinja
 • Veterinarska stanica Požega
 • Veterinarska stanica Virovitica
 • Veterinarska stanica Zadar

Weidemann utovarni strojevi

 • Landia d.o.o Tordinci Weidemann 4512 cc40
 • Državna Ergela Đakovo i Lipik Weidemann 4512cc40
 • Cosmosol d.o.o Darda Weidemann 4512 cc40
 • OPG Gubeljak Tomislav Našička breznica Weidemann 4512cc40
 • OPG Tokić Goran Široko polje Weidemann 1350 cx45
 • Grube d.o.o Potnjani Weidemann 2070 cx50
 • Agrobovis d.o.o Ivanovci Đakovački Weidemann 5522
 • Domačinović d.o.o Bošnjaci Weidemann 6025
 • Cosmosol d.o.o Weidemann 4512 cc40 
 • Matakovo d.o.o Marijanci Weidemann 3080 LPT
 • Điđo obrt u poljoprivredi Đakovo Weidemann 3080 LPT
 • Satnica Milk d.o.o Satnica Đakovačka, Weidemann 3080 LPT
 • Žito d.o.o, Hana Vuka, Weidemann 2070 cx50
 • Pustara Višnjica, Weidemann 4512 cc40
 • OPG Danijel Horvatić, Dubrava, Weidemann 3080 LPT
 • Farma muznih krava Orlovnjak Weidemann 2070 LP cx50
 • Bovis Poljoprivreda d.o.o, Weidemann 3080 T
 • Bovis Poljoprivreda d.o.o, Weidemann 4512
 • Dreta Višnja, Stara Ploščica, Weidemann 5522
 • Agronom d.o.o – Farma Vrpolje, Weidemann 3080 Lpt
 • Grube d.o.o, Weidemann 1160
 • Grube d.o.o, Weidemann 5080T
 • Apricis d.o.o, Weidemann 5080T
 • Vupik d.d, Weidemann 2070 cx50
 • OPG Bariša Dejanović Weidemann 4512
 • Nikola Vukovski Weidemann 4512
 • Nikica Stanković Weidemann 5522
 • Domagoj Zlatar Weidemann 2070 LPT cx50