Novosti

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Informacije o EU projektu

 Naziv fonda: Europski fond za regionalni razvoj
Naziv operativnog programa: Operativni program konkurentnost i kohezija
Naziv javnog poziva:  

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a  kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Naziv korisnika: KONTA d.o.o., Vukovarska 8,

33523 ČAĐAVICA, OIB:37046173166

Broj ugovora: KK.03.2.1.19.0653
Naziv projekta: Nabava računalne i programske opreme radi unaprijeđenja i modernizacije poslovanja u poduzeću KONTA d.o.o.
Glavni cilj projekta: Povećati konkurentnost Konta d.o.o. kroz povećanje učinkovitosti i optimizaciju ključnih poslovnih procesa, uvođenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija te nove opreme i softverskih rješenja u poslovanje te povećanjem kompetencija zaposlenika provedbom edukacije .
Kratak opis projekta: Ulaganjem u IKT sustave i infrastrukturu, poduzeće Konta d.o.o. je uspješno optimiziralo, digitalizirao i povezao više poslovnih procesa te educirao 9 djelatnika za korištenje računala, opreme i softvera. Uspješnom provedbom predmetnog projekta, povećana je konkurentnost Konta d.o.o., ojačana tržišna pozicija te ostvaren pozitivan utjecaj na ciljne skupine projekta: zaposlenike i menadžment te klijente i društvo u cjelini.
Rezultati projekta: Predmetni projekt je uspješno proveden, sukladno preuzetim obvezama i terminskom planu provedbe. Stvorena je infrastrukturna platforma za pokretanje i optimalno funkcioniranje novih informatičkih sustava i opreme. Uspostavljen je optimiziran i automatiziran postupak upravljanja nabavom i prodajom, kao i servisom robota na terenu. Unaprijeđeni su, optimizirani i međusobno povezani ključni poslovni procesi poduzeća Konta d.o.o.  te je stvoren informatičko komunikacijski alat za optimalno upravljanje cjelokupnim poslovanjem podzeća Konta d.o.o., posebice u komercijalnom odjelu te servisima. Povećana je prepoznatljivost i vidljivost tvrtke Konta d.o.o., kao i samih rezultata provedenog projekta te je doprinijeto općoj transparentnosti projekta te diseminaciji rezultata projekta prema definiranim dionicima.
Ukupna vrijednost projekta: 191.556,22 HRK
EU/HR sufinanciranje projekta: 150.022,63 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 17.06.2020. – 17.12.2020.
 

Kontakti za dodatne informacije:

KONTA d.o.o. ČAĐAVICA, Vukovarska 8,

Zdenko Lisak,  Ivica Konta ml., Daniel Konta

telefon:  033/544-033, www.konta.hr                  .

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost  tvrtke KONTA d.o.o. Čađavica, direktor: Ivica Konta.

Informacije o EU projektu pogledajte ovdje.