POJILICE KONTA

POLJOPRIVREDNI STROJEVI

ELEKTRIČNI PASTIRI

POLJOPRIVREDNA OPREMA

MUZNA I STAJSKA OPREMA

MESARSKA OPREMA

RADNE ČIZME I ODJEĆA

DJEČJI KUTAK

OPREMA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

KOMUNALNI STROJEVI

Brandovi koje zastupamo

Robot za mužnju krava DeLaval V300

„Mi smo automatizirali mužnju“ – naša snaga:

  • Najčešće korištena robotska ruka
  • DeLaval čaša za pripremu vimena i maximalna stimulacija
  • Jedini sistem sa 4 vage za mjerenje količine namuzenog mlijeka
  • Savršen pristup vimenu
  • Visoko moderna 3D Kamera, technologija povezana sa inteligentnim Softwarom
  • Rosfrajna konstrukcija
  • Touch Screen

Zastupamo svjetski prepoznate firme:

NOVOSTI

Već 30 godina nudimo vrhunsku kvalitetu usluge za opremu za mužnju i uzgoj stoke.

Pouzdana dostava sve vrste proizvoda u roku od 3-5 radnih dana.

Sigurna i jednostavna kupovina svih proizvoda na našoj trgovini.