Novosti

Nova ispostava u Livnu

KONTA d.o.o. je 01.01.2018. otvorio novu ispostavu u Livnu u BiH! Kontaktirajte naše predstavništvo!